~~~

Небето в мен е толкова широко,
а искаш да ти го затворя в думи
и ако може да го синтезирам
в едно компактно изречение,
с което ти да подредиш живота си...

Ами, не мога, не разбираш ли?
Не знам мерната единица за "синьо" 
 

This web site is powered by Drupal and K2
Hosted by Online Trading Ltd.
RSS Entries