~~~

Различно е когато си отвъд...
Реката си е все така дълбока
и все така смразяващо бучи,
вълните й са все така студени,
водата продължава да е черна
и пяната не спира да вони,
но друго е когато си отвъд!
Макар че този бряг е като другия -
тревата му е в същото кафяво,
небето му е в същото мораво,
едни и същи гарвани кръжат,
ръцете ти са все така премръзнали
и пак си сам във своята черупка -
светът е абсолютно съшият!
Но друго е когато си отвъд,
когато си преминал през талазите
и с поглед към коварството на тръните
си забелязал прелестта на розите...
В гърдите ти звучи победен смях:
"Река! От теб не ме е вече страх!!" 
 

This web site is powered by Drupal and K2
Hosted by Online Trading Ltd.
RSS Entries