~~~

Ръцете ми подпират
главата натежала.
Течащата ми мисъл
съвсем се е разляла,
накапала мокета,
пижамата ми, стола,
пантофите-мечета
и всичко, всичко в хола.
С парцалче от забрава
сънят ми я попива,
надвесва се над мене
и казва да заспивам.
Един въпрос обаче
в главата ми кръжи -
нали е вече празна?
Защо така тежи??? 
 

This web site is powered by Drupal and K2
Hosted by Online Trading Ltd.
RSS Entries