~~~

Буря си вече...
А беше дъждец,
култивиращ доброто у хората...

Джунгла си вече...
А беше дръвче,
под което се криех от бурята...

Метрополис стана...
А беше селце,
уютно и кротко сред джунглата...

Вече си мъж, а беше момче
и моята воля не успя да те спре
да пораснеш... 
 

This web site is powered by Drupal and K2
Hosted by Online Trading Ltd.
RSS Entries