Math

Линка чете задача:
"'Умаляемото е 20, умалителя е най-голямото едноцифрено число. Намерете разликата.' Хмммм, как да ги събера така, че да получа разлика????" 
 

This web site is powered by Drupal and K2
Hosted by Online Trading Ltd.
RSS Entries