Супер Талия

Древногръцка митология, Илиада, Одисея - с-к-у-к-а. Ама не и за Тони, който така се вдъхновява на тази тема, че написа собствена поема. Ако ви се стори прекалено "кървава" значи не познавате древногръцката история/митология ;)

Супер Талия

Талия си върви
и под нос мълви:
- Каква скука е днес!
Няма ник’ъв интерес!
И тогава изведнъж-
стоп, задръж!-
Атлас се появява
бяло копие той развява.
Атлас грозника
на Талия се развика:
- Ще те убия,
ще те пребия,
на Зевс дъщеря!
И той се засмя.
А Талия го ритна в корема
и титанът падна във водоема,
и хвана хрема,
и се сви като бадема.
А на Талия нищо не й става
и пътя продължава...

Върви, върви, върви,
и тогава, без да мълви
Аполон се появява,
с колесница се явява.
- Май че тоя
си проси боя -
Талия се засмя.
А Аполон онемя
и от гняв
стана кафяв.
Талия връхлетя
а Аполон прежълтя.
Тогава Зевсовата щерка,
люта кат’ пиперка,
ритна бога във краката.
Той пък сграбчи автомата
и стреля, стреля, стреля,
и извика: Печеля!
Но май че той прибърза:
Талия скочи и завърза
бога разлютен.
- Приятен ден! -
извика тя.
И после се засмя.
И пак нищо не й става
и пътя продължава...

Тича, тича, тича,
но пътя й пресича
Хефест, бога ковач,
но е и голям мърляч.
Значи, Хефест се опита
нещо Талия да възпита
и й каза, че не бива
всички редом да пребива.
Тя обаче не му повярва,
нещо не й се вярва,
и се хвърля във атака.
А богът само това чака.
Брадвата размаха.
- Май че търси си пердаха! -
Вика Талия разярена,
лоша кат’ сирена.
Ритна го в главата,
той пък взе да ми се мята.
А на Талия отново нищо не й става
и отново пътя продължава...

Ходи, ходи, ходи,
и изведнъж от едни заводи
Япет изскача,
известен също кат’ Палача.
Талия фраска му един в лицето,
после връзва го с въжето.
А титанът скача и ругае.
- Само - вика - Зевс да знае,
той ще те накаже!
- Няма той да ме размаже!
Аз съм Зевсовата дъщеря!
Япет пощуря.
и от гняв “умря”*.
А на Талия нищо не й става
и пътя продължава...

Броди, броди, броди,
мина през много народи.
Но Арес, бог на войната,
господар на злината,
отпред изскача.
- Дойдох по важна задача! -
Рече богът със злоба.
- Ще ти пиша глоба!
Талия рече:
- Слаб си като мече!
Взеха да се бият -
ще се пребият!
Накрая Талия му стъпи на гърдите.
- Май боли те. -
Талия каза
и го наказа.
И пак нищо не й става
и пътя продължава...

И тогава, за беда,
от орелови гнезда,
Зевс извика
и на Талия се развика:
- Къде се губиш?
Ще се погубиш!
Чудовищата вън
бродят като в сън!
И сега ще те накажа
като те размажа!
Зевс на орел се обърна,
в орел се превърна.
От дървото излетя
и крилата си развя.
А Талия копието си вдигна.
Мълния изригна.
Дни се биха
и накрая се пребиха.
Талия оцеля,
а Зевс “умря”*.
И пак нищо не и става
и пътя продължава...

Ходи, ходи, ходи.
Броди, броди, броди.
Мина през много народи
и много заводи.
Но кошмарът е насреща:
Кронос е отсреща.
Господарят титан
я посреща засмян:
-Талия, здрасти!
-Ей, доскорошни части!**-
Талия извика
и се разхихика.
Кронос скача във атака.
А пък Талия се разплака.
Титанът сепна се и спря.
Да помръдне не посмя.
Взе да я утешава.
А Талия се разшава,
фрасна му един
и взриви го със бензин.
После се прибира
без да трябва да умира.
Вратата тя затръшва
и приказката свършва.

А ако на някой нищо не му става
винаги, винаги пътя продължава...
----
*Древногръцките богове не умират наистина, а временно отиват в бездната Тартар.
**При войната на титаните с боговете Кронос бил победен като бил нарязан на парчета. 
 

This web site is powered by Drupal and K2
Hosted by Online Trading Ltd.
RSS Entries