На края на вселената

Фифо пита баща си:
"Татко, София ли е по-близо до Черно море или Самоков?"
Баща му обяснява, че разликата е незначителна, но той настоява да знае. Накрая таткото заявява, че София е по-близо.
Няколко дни по-късно, на вечеря обсъждаме предстоящото пътуване до столицата. Фифо с надежда пита:
"Може ли утре като ходим в София да отидем и до Черно море? Моля, моля, моля!"
Ние разбираме от къде се е взело объркването и му обясняваме, че морето всъщност е много далече от столицата, на стотици километри. След това пояснение се връщаме към разговора си и Татко разказва как трябва да отиде до бар "Накрая на вселената" по работа.
Фифо нацупен си мърмори:
"До Черно море не може, ама на края на вселената можете да ходите..."
:D :D :D 
 

This web site is powered by Drupal and K2
Hosted by Online Trading Ltd.
RSS Entries