Мерни единици :)

Веднъж гостувахме на семейство, което притежаваше безкрайно интересния уред кантар. Децата му се зарадваха и само се качваха да се теглят. Аз ги оставих да се забавляват и се отдадох на сладки приказки с домакинята. По едно време Фифо пристигна много въодушевен и каза "Мамо, вече е 18 часа!" Аз започнах да се чудя какво ли съм му обещала за 18 часа, когато ми просветна, че часа изобщо не е 18! Поправих го, че часът всъщност е три следобед, или 15. Той моментално усети, че е неразбран и на свой ред ми заобяснява: "Не! 18 часа е! Преди малко се мерих на 'календара' и беше 17 часа, но сега съм ял семки и като се меря на 'календара' е 18 часа!"
:D 
 

This web site is powered by Drupal and K2
Hosted by Online Trading Ltd.
RSS Entries