Коментари на децата за войната:

Тони: "Защо трябва да се бият и да отнемат толкова човешки животи? Не може ли просто да играят 'Камък, ножица, хартия'?"
Линка: "Аз ако воювах с някой, бих поканила войниците от другия отбор на чай с бисквитки. Така те ще видят, че ние не сме толкова лоши и ще се сдобрим."
:D KIDS SHOULD RULE THE WORLD! 
 

This web site is powered by Drupal and K2
Hosted by Online Trading Ltd.
RSS Entries