Горкото куче

Сняг навън вали обилно.
Кучето ме гледа милно.
Мисли си: Това е!
По трева не ще играе,
вече само сняг ще има,
че настъпила е зима.
Само зима и това е!
По трева не ще играе!

Кучето се казва Кора
и седи си то на двора.
Тъй е сладко, тъй добричко
и на двора е самичко...

Сняг навън вали обилно,
кучето ме гледа милно.

Магдалина Соколова 
 

This web site is powered by Drupal and K2
Hosted by Online Trading Ltd.
RSS Entries