***

След всичките тези идеологии
май съм загубила себе си...
Казваш ми: "Аз те предупреждавах!"
Но не това ли бе целта?... 
 

This web site is powered by Drupal and K2
Hosted by Online Trading Ltd.
RSS Entries