***

Мили, нека отидем в една непозната гора!
Аз ще тръгна след теб сред дървета с разцъфнали клони,
ще се гоним из пълната с бисери росна трева,
а южния вятър... той също със нас ще се гони,

Край нас ще летят пеперуди и златни пчели,
сини птици ще пеят над нас - ще възпяват небето,
ще се къпем в потоци със сребърно-чисти води,
ще целуваме радостни всяко поникващо цвете,

Горсият Дух ще ни вземе за свои деца -
две нежно-зелени дриади, две самодиви,
ще останем във тази почти непозната гора
и ще бъдем завинаги млади, и вечно красиви... 
 

This web site is powered by Drupal and K2
Hosted by Online Trading Ltd.
RSS Entries